Vraag het onze matrasexpert

Matras Keuzehulp

Volg onze 8 eenvoudige stappen en wij realiseren de beste oplossing.

  • Altijd het juiste matras
  • Bespaar geld
  • Bespaar tijd
Laten we beginnen

Disclaimer

Disclaimer van Welke-Matras.nl

Disclaimer

Disclaimer

De Welke-Matras website en alle informatie, beelden, merken, logo’s, iconen met betrekking tot The Select Comfort Company en haar diensten en producten, gezamenlijk hierna te noemen “de informatie” worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de Welke-Matras website bekende gegevens. The Select Comfort Company behoudt zich het recht voor om de Welke-Matras website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Copyrights

Deze website wordt uitgegeven door The Select Comfort Company B.V. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  The Select Comfort Company B.V.

Stel uw vraag direct aan een van onze matrasexperts

Dit artikel is geschreven door . Peter is reeds meer dan 20 jaar werkzaam in de matrasindustrie. Op Welke-matras.nl volgt en verslaat hij de laatste ontwikkelingen en trends op de Nederlandse matrassen en slaapmarkt. Peter is tevens directeur van LivingComfort, bekend van de matrasmerken Energy+ en MediActive.

Eerder gestelde vragen en antwoorden

Bezoekers van Welke-Matras.nl hebben nog geen vragen achter gelaten.